Reklamačný poriadok

Naším cieľom je vyriešiť reklamáciu vždy k spokojnosti zákazníka.

Reklamačný poriadok fmparfemy.cz vychádza z Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa iba na tovar, ktorého reklamácia je riadne uplatnená v záručnej lehote. Na všetok tovar sa uplatňuje zákonná lehota 24 mesiacov , pokiaľ nie je uvedené inak.

Súhlas s reklamačným poriadkom a zoznámenie sa s ním

 • Súhlas s reklamačným poriadkom a zoznámenie sa s ním potvrdzuje zákazník odoslaním objednávky, prevedením platby na účet alebo prevzatím tovaru od prepravcu a potvrdenie tohto svojim podpisom.
 • Prevzatím tovaru sa rozumie okamih, kedy je tovar prevzatý od dopravcu, prípadne vyzdvihnutý na pošte.
 

Povinnosť prekontrolovaní tovaru

 • Každá zásielka je poistená, preto je zákazník povinný skontrolovať dodávku, ak nie je viditeľne poškodená alebo poškodená.
 • Pokiaľ je zásielka zničená, zákazník neprijme zásielku a ihneď kontaktuje obchodníka.
 • Pokiaľ zákazník zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom, alebo neobdržal so zásielkou faktúru - daňový doklad, je povinný ihneď informovať obchodníka, ak tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
 

Uplatnenie reklamácie

 • Na reklamáciu budú prijaté iba kompletné výrobky s priloženým dokladom o kúpe, faktúrou alebo iným dokladom stvrzujícím nákup u obchodníka. Reklamáciu je možné uplatniť elektronicky alebo písomne​​, a to na adrese:

  Petr Sázavský
  Ostružinová 5
  621 00 Brno
  +420 723 816 058
 

Kedy možno reklamovať tovar

 • Bolo dodaný tovar s vadou (najmä: nefunkčné rozprašovač, netesniace uzávery),
 • bolo dodané iné ako objednaný tovar.
 

Kedy nemožno reklamovať tovar

 • Použitím výrobku pre iné účely než na ktoré je určený:
 • nesprávnym skladovaním výrobku,
 • bežným používaním výrobku (skryté vady),
 • živlami ako je voda, oheň, blesk alebo iný elektrický výboj a podobné
 • doručovateľom.

Nemožno prijať na reklamáciu tovar bez dokladu preukazujúci nákup u obchodníka. Reklamácia tiež nebude prijatá z dôvodu nevyhovujúcich vlastností tovaru. Na takéto situácie sa vzťahuje Garancia vrátenia peňazí.

Postup reklamácie

  • Zákazník bezodkladne informuje obchodníka o zistenie chybného stavu výrobku.
  • Zákazník zašle chybný tovar, doručený doklad a popis vady na adresu obchodníka.
  • Náklady spojené s doručením vadného tovaru hradí zákazník.
  • Obchodník je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od doručenia chybného tovaru zákazníkom späť.
  • V prípade potreby je možná požiadať zákazníka o súhlas s predĺžením 30-dňovej lehoty o ďalších 30 dní.
  • Zákazník bude o vybavení reklamácie informovaný telefonicky, emailom alebo písomne ​​v stanovenej lehote.
  • Obchodník si vyhradzuje právo neprijať zásielky s dobierkou či doručovanej iným spôsobom ako je stanovený v týchto obchodných podmienkach.
 

Garancia vrátenia peňazí do 14 dní bez udania dôvodu

  • Zákazník má možnosť v súlade so zákonom č 367/2000 zo dňa 14. septembra 2000 vrátiť tovar do 14 dní od doručenia bez udania dôvodu.
  • Aby bolo možné tomuto vyhovieť, je potrebné:

   • Tovar, ktorý budete odosielať v rámci tejto záruky späť na adresu obchodníka, musí byť v pôvodnom obale - celofánu , nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď) as originálnym dokladom o kúpe.
   • Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.
   • Odporúčame tovar poistiť. Zodpovednosť za vady vzniknuté prepravou tak ponesie prepravca.
   • Čiastka za poštovné a balné a ďalšie doplnkové služby sa nevracia.
   • Suma za výrobky budú prioritne vrátené bezhotovostným spôsobom na bankový účet oznámený zákazníkom. V prípade vrátenia iným spôsobom bude vrátená čiastka znížená o náklady spojené so zasielaním peňazí prostredníctvom doručovateľa.

guest_txt_confirm

Code :